• Français
  • Čeština
  • Español
  • English
  • Podle mě, umění je výsledkem vzorce :

    POEZIE + MATEMATIKA

    Skládát něco takticky, co nemá žádné omezení !