« Reliéf » je jedinečnost mých obrazů, malovaných akrylem.

Vyrobeno s tekutým lepidlem nebo z různých jiných materiálů (povlaky, pasty, gely …), dává mé práci organické nebo sedimentární aspekty.

V mém uměleckém přístupu utvářím perspektivu z složení přírody a duše, s fantazijních a částečně realistických míst, atmosfér a aktivitami, kde reliéf hraje významnou roli. Je podkladem jak ve složení, tak v tématu díla.

Figurativní prvky volají po úsilí mysli o její intriky, zatímco abstraktní tvary umožňují poetický útěk.

Paralela mezi nekonečně malým a nekonečně velkým, atomový základ tohoto světa a co ho obklopuje, stejně jako podivností života a bezvýznamných detailů, jsou součástí zdroje mé inspirace.