« Reliéf » je jedinečnost mých obrazů, malovaných akrylem.

Je přítomen v díle jako aktivní organická entita nebo částice, budí dojem subjektu v příběhu jako postava ve hře.

Když není aktivní, strukturuje účel mého díla.

V mém uměleckém přístupu utvářím perspektivu z fantazijních a částečně realistických míst, atmosfér a situací, kde reliéf hraje významnou roli. Je podkladem jak ve složení, tak v tématu díla.

Obrazové prvky slouží jako podpora pro vzhled, zatímco abstraktní tvary umožňují poetický útěk. Analogie lze také vidět mezi reliéfy a prvky lidského těla.

Reliéfy jsou vyrobeny s použitím tekutého lepidla, které pokrývám akrylovou barvou. Tato technika pomáhá oživit plátno díky vývoji pohybu.

Souvislost „mikrokosmu, makrokosmu“, paralela mezi nekonečně malým a nekonečně velkým, částečnou a neesenciální podobností mezi člověkem a vesmírem, zkrátka atomový základ tohoto světa, co ho obklopuje, a podivnost života jsou součástí zdroje mé inspirace.

Vzhledem k tomu, že obsahuje abstraktní a sugestivní aspekty, pojmenovala jsem svůj styl „abstraktně-sugestivní“. Abstraktní pro svá zvláštní a neobvyklá hlediska, sugestivní pro své konkrétní návrhy.