Anna Zviebel je francouzsko-česká umělkyně narozená 31. července 1985 v Chambéry. Jež vyrůstala ve dvojí kultuře a v kontaktu s oběma státy – Francií a Československem, později Českem.
Své ateliér je nainstalované ve Francii a nachází se v La Motte-Servolex.

Dětství i dospívání strávila v dynamickém uměleckém prostředí, které ji stále podněcovalo k novým pohledům a přístupům k tvorbě a rozšiřovalo obzory i směrem k hudbě a divadlu.
V roce 2007 se přestěhovala do Lyonu, na 5 let. Prohloubíla svou divadelní hru ve Škole ATRE, Carré 30 a MJC a pracovala v sociálním prostředí.
S potřebou proskoumat život jinde, v roce 2012 odjela do Argentiny a seznámila se s uměleckým tatérem Milton Almada. Pomáhala mu s jeho velkoformátovými malbami, které vznikaly přímo na stěnách studiů.
O rok později se obrátila na svou první lásku: divadlo. Po konkurzu se stala herečkou v divadelní společnosti „FTFS“ kde získala roční angažmá a přestěhovala se do Irska. Ve všední dny hrala na sceně a trávila svůj volný čas malbou, ve svém domě v Dublinu.
Odhodlaná věnovat veškerý čas a energii právě malbě, v roce 2014 zpět ve Francii, najde svůj vlastní styl. Materiál pracuje přímo na podpěrách a tím tvoří malby v reliéfu. Vyvolává vlastní techniku používání tekutého lepidla.
Její první osobní výstava “ The beginning“ se koná v Praze v družstevní kavárně ROH, na Žižkově.
Od roku 2015 do roku 2017 se usadí v hlavním městě České republiky, své druhé domov. Pracuje v Galerii Zahradník ktera se klade za cil vystavovat dokumentární a historické fotografii. Stala se členkou společnosti loutkového divadla „Rodinné divadlo“ a komparz v různých druhů natáčení, od kina až na reklamě.
Setkála se s mnoha umělcum: Bob Hochman (malíř, sochař, hudebník) s nímž se v roce 2016 podílí na výstavě, Jan Parkman (fotograf), Jiří Ginzer (sochař), Alena Vykuliková (fotograf) …a vystavovala na různých místech.
Její studio, kde realizovala část svých děl s organickými aspekty a své první mozky je na Žižkově, bohémské čtvrti východně od centra města, kde se nacházejí umělci všeho druhu.

Zpátky ve Francii od léta 2017, rozšiřuje svůj vkus využitím nových materiálů, které poskytují sedimentární vzhled jejích děl. Experimentuje různé estetiky, animována z řízenou geometriku tak jako volnou abstrakcí.