Čechofrancouzská umělkyně, jež vyrůstala ve dvojí kultuře a v kontatku s oběma státy – Francií a Československem, později Českem.

Dětství i dospívání strávila v uměleckém prostředí, které ji stále podněcovalo k novým pohledům a přístupům k tvorbě a rozšiřovalo obzory i směrem k hudbě a divadlu.

V roce 2007 se přestěhovala do Lyonu, kde se soustředila především na divadelní tvorbu a herecké umění.

V roce 2012 vyměnila Francii za Argentinu, kde se seznámila s uměleckým tatérem. Pomáhala mu s jeho velkoformátovými malbami, které vznikaly přímo na stěnách domů.

Po roce v Argentině se opět vrátila do Evropy, ale místo v rodné Francii zakotvila v Irsku, kde získala roční angažmá v jedné místní divadelní společnosti. Vedle herectví, tráví svůj čas malbě.

Odhodlaná věnovat veškerý čas a energii právě malbě, v roce 2014, zpět ve Francii, najde svůj vlastní styl.

Mezi 2015 a 2017, přestěhovala se do Prahy, kde tvoří malby v reliéfu ve svém ateliéru na Žižkove a chodi na natačeni jako komparz.